La Biblioteca de Babel / The Library of Babel

Llibre inspirat en el conte de Jorge Luis Borges, damunt paper Pergamí
Presentació en capsa: 18 x 18 x 1,3 cm i instal.lació

Book inspired by the story of Jorge Luis Borges on Parchment paper
Presentation box: 18 x 18 x 1,3 cm and installation