... de colors mentals /... mental colors

Aquest recull d'obres sota el títol "de colors mentals" fan referència a una part del meu treball, en el qual la gestualitat, l'imperceptible color, l'expressivitat i els seus diàlegs, són els veritables protagonistes d'aquestes composicions espacials i temporals on res és el que sembla.

This collection of works entitled "mental colors" refers to a part of my work, in which the gestures, the imperceptible color, expressiveness and his dialogues are the true protagonists of these spatial compositions and time where nothing is what it seems.

Geometria, quadrat Aiguafort i aiguatinta

Sèrie "les quatre P" Presència Aiguafort

Sèrie "les quatre P" Proposiciò Aiguafort

Sèrie "les quatre P" Pretensió Aiguafort i aiguatinta

Sèrie "les quatre P" Percepció Aiguafort i aiguatinta

Geometria púbica Aiguafort

Geometria lírica Aiguafort i aiguatinta

Endreçament als quaranta Aiguafort i cosit

A Jasper Johns; Quadrat blau Aiguatinta i aiguafort

A Jasper Johns; Quadrat vermell Aiguatinta i aiguafort

A Jasper Johns; Quadrat groc Aiguatinta i aiguafort

Somni Blau Aiguatinta

Sacrifici en Verd Aiguatinta i collage