... Retrats /... Portraits

Retrats? Termes i categories de l'art que ens remeten a una realitat visual, a una percepció del real, d' allò que l'artista té al davant. L'artista i la model, el taller de l'artista, retrat d'un amant, autoretrats...
Col.loquis, soliloquis, interrogacions, caos, tot és vàlid per interrogar-nos sobre les percepcions reals o imaginades, sobre la vida, el que ens treu la son, la bogeria.

Portraits? Terms and categories of art that refers to a visual reality, a perception of the real, that the artist in front of him. The artist and the model, the artist's studio portrait of a loving, self ...
Colloquia, soliloquy, questions, chaos applies to all ask ourselves perceptions about real or imagined, about life, what we awake from madness.

Panoràmica en quatre estats Aiguafort i aiguatinta

Soliloqui Aiguafort

Doble personalitat Aiguafort i aiguatinta

Ni un de més! Aiguatinta i aguafort

Caos a la jungla Aiguatinta

Paisatge desolador Litografia i aiguafort

Cercant fantasmes Aiguatinta

D'esquenes al món Aiguatinta i aiguafort

A l'inrevés i al dret Aiguafort i tècniques additives

Doble parella Aiguafort, aiguatinta i collage

Oposició de pensaments Aiguatinta i collage

Cartografia cerebral Aiguafort i aiguatinta

Com-pressió cerebral Aiguatinta i aiguafort

Epidermis urbana Aiguafort i aiguatinta

Petiteta còsmica Aiguatinta

Petitet còsmic Aiguatinta