Has accedit al Portafoli de Carmen Castellví.
Sóc artista plàstica i tinc taller propi des de fa més de 15 anys.
Actualment compagino aquestes feines amb la docència.
Visc i treballo a Barcelona en el barri del Raval.

El meu treball dins la gràfica m'ha permès experimentar i elaborar nous continguts plàstics, espacials i conceptuals. El fet de reivindicar la seva autonomia de la multiplicitat, poder ser única per la pròpia voluntat de l'autor, equipara l'obra amb qualsevol dels llenguatges plàstics contemporanis. La repetició, fragmentació, addició, intervenció i manipulació tant de les matrius com del resultat final, les estampes o qualsevol altre suport imprès, doten aquestes obres d'una personalitat singular i específica.

You have reached the Portfolio of Carmen Castellví.
I am a plastic artist with own workshop for over 15 years.
Currently I combine these work with the education.
I live and work in Barcelona in the neighborhood of Raval.

My work has allowed me to experience in the graphic and plastic produce new content, and conceptual space. The fact assert their independence of multiplicity, could be unique to the author's will, equates the work of any contemporary artistic languages. Repetition, fragmentation, addition, both intervention and manipulation of the matrices and the final result, prints or other printed media, these works give a unique personality and specific.

Has accedit al Portafoli de Carmen Castellví.
Sóc artista plàstica i tinc taller propi des de fa més de 15 anys.
Actualment compagino aquestes feines amb la docència.
Visc i treballo a Barcelona en el barri del Raval.

El meu treball dins la gràfica m'ha permès experimentar i elaborar nous continguts plàstics, espacials i conceptuals. El fet de reivindicar la seva autonomia de la multiplicitat, poder ser única per la pròpia voluntat de l'autor, equipara l'obra amb qualsevol dels llenguatges plàstics contemporanis. La repetició, fragmentació, addició, intervenció i manipulació tant de les matrius com del resultat final, les estampes o qualsevol altre suport imprès, doten aquestes obres d'una personalitat singular i específica.

You have reached the Portfolio of Carmen Castellví.
I am a plastic artist with own workshop for over 15 years.
Currently I combine these work with the education.
I live and work in Barcelona in the neighborhood of Raval.

My work has allowed me to experience in the graphic and plastic produce new content, and conceptual space. The fact assert their independence of multiplicity, could be unique to the author's will, equates the work of any contemporary artistic languages. Repetition, fragmentation, addition, both intervention and manipulation of the matrices and the final result, prints or other printed media, these works give a unique personality and specific.